News

9-12 October 2013: East Asian Games - Tianjin

9-12 October 2013: East Asian Games - Tianjin

Fan Zhendong and Chen Meng emerged as the respective Men´s and Women´s Singles champions at the 2013 East Asian Games that were held in Tianjin.

Results:

Men´s Singles:

1 - Fan Zhendong (China)

2 - Yan An (China)

3 - Kim Hyok Bong (DPR Korea) & Jung Young Sik (South Korea)

Women´s Singles:

1 - Chen Meng (China)

2 - Zhu Yuling (China)

3 - Kasumi Ishikawa (Japan) & Ri Myoung Sun (DPR Korea)

Men´s Team:

1 - China

2 - South Korea

3 - Hong Kong & Japan

Women´s Team:

1 - China

2 - Japan

3 - South Korea & Hong Kong

Men´s Doubles:

1 - Hao Shuai & Yan An (China)

2 - Zhou Yu & Fan Zhendong (China)

3 - K. Niwa & K. Matsudaira (Japan)

3 - Cho Eon Rae & Lee Sang Su (South Korea)

Women´s Doubles:

1 - Zhu Yuling & Chen Meng (China)

2 - Yang Haeun & Park Y. (South Korea)

3 - Kim Jong & Kim J.S. (DPR Korea)

3 - Huang Yua & Cheng-I-Ching (Taiwan)

Mixed Doubles:

1 - Kim Hyok Bong & Kim Jong (DPR Korea)

2 - Seo Hyun Deok & Yang H. (South Korea)

3 - Zhou Yu & Z. Yang (China)

3 - Kim NC & Kim HS (DPR Korea)

Photo: Fan Zhendong, 2013 East Asian Champion