News

21-23 September 2013: Starts Women´s World Cup - Kobe

21-23 September 2013: Starts Women´s World Cup - Kobe

Liu Shiwen conquered the world cup title after defeating her compatriot Wu Yang, in four straight games, in the final of the competition.

Final Standings:

1 - Liu Shiwen (China)

2 - Wu Yang (China)

3 - Feng Tianwei (Singapore)

4 - Jiang Huajun (Hong Kong)

5 - Yu Mengyu (Singapore)

6 - Ai Fukuhara (Japan)

7 - Kasumi Ishikawa (Japan)

8 - Shen Yanfei (Spain)

(Photo: Li Shiwen)